Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід
цикл вебінарів від ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації
Даний курс змінює погляд на навчально-виховний процес як інклюзивний освітній простір пов'язаний з становленням нової української школи. Заклади інклюзивної освіти повинні бути спрямовані на солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між учнями з особливими потребами та їх однолітками.
Для викладачів, вчителів, тренерів, менторів, психологів, наставників, батьків
Головною метою курсу є підвищення професійної компетентності вихователів, вчителів, асистентів вчителів, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, вчителів-реабілітологів, соціальних педагогів, практичних психологів та керівників інклюзивно-ресурсних центрів та інших закладів освіти на основі впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

«
В умовах динамічних соціокультурних та соціополітичних змін, що відбуваються у різних сферах життя сучасного українського суспільства, трансформації національної системи освіти мають спрямовуватися саме на інтеграцію її до світового співтовариства, наближення до європейських освітніх стандартів. На відміну від застарілої освітньої моделі, яка базується на простому засвоєнні та відтворенні інформації, головною метою сучасної моделі навчання є розвиток кожної особистості як повноцінного учасника суспільного життя. Разом з цим, усе більшої ваги набуває несприятлива тенденція поширення інвалідності як в світі в цілому, так і в Україні зокрема, зумовлює необхідність розв'язання проблем доступності освіти для учнів з особливими потребами, адже повноцінне життя в суспільстві осіб з інвалідністю неможливе без здобуття якісної освіти і професійної самореалізації. Навчання учнів з інвалідністю здійснюється за допомогою спеціальних методів, способів і в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку. Однак, існує велика кількість перепон у процесі інклюзивної освіти.
На їх дослідження та інструментарій вирішення, власне, спрямована тематика практикуму
ТЕМАТИКА ВЕБІНАРІВ
ВЕБІНАР № 1
- Теоретичний аналіз інклюзивного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства
- Етапи та особливості процесу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами
- Моделі інвалідності в сучасному суспільстві
ВЕБІНАР № 2
- Актуальні питання інклюзивного навчання у закладах дошкільної та середньої освіти
- Вплив спеціальної школи на процес соціалізації учнів з особливими потребами
ВЕБІНАР № 3
- Навчання студентів з особливими потребами в умовах закладів вищої освіти: європейський досвід
.
КОМАНДА ПРОЄКТУ
 • ЄВГЕНІЙ КЛОПОТА
  ТРЕНЕР
  д-р психол. наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор понад 100 наукових публікацій з проблематики спеціальної та інклюзивної освіти, 15+ років досвіду міжнародної співпраці, розробник навчальних курсів підвищення кваліфікації, має наукову школу, громадський діяч

 • МИКОЛА СМОЛІНСЬКИЙ
  СПІВАВТОР ПРОГРАМИ
  Президент ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC),
  бізнес-тренер, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу.

  Тренерський досвід - 10+ років
 • ОЛЬГА ГОРКАВЧУК
  КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТУ
  Керівниця проєктів ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації,
  співавторка та координаторка навчальних програм для бізнесу,
  освітнього середовища, громадського сектору
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК - 350 гривень та включає в себе:
ІНТЕРАКТИВ
Участь в циклі з трьох вебінарів на платформі ZOOM з отриманням матеріалів та відеозаписів зустрічей
ПІДТРИМКА
Включення до закритої спільноти для отримання актуальних тематичних інформацій по завершенню проєкту
НАВИЧКИ
Сертифікат учасника/ці
30 годин (включаючи дистанційну та самостійну роботу), 1 кредит ECTS)

«
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ НАДАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ АНКЕТИ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Телефон: +380971599644
Пошта: ceasc.net@gmail.com
Made on
Tilda