Стратегія закладу освіти: інструменти розробки та впровадження
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (освітня програма дистанційного / очного курсу)
1. Найменування: "Стратегія закладу освіти: інструменти розробки та впровадження"
2. Напрям: Розвиток професійних компетентностей
3. Форми навчання: дистанційна / очна
4. Розробники:
- Віталій Паздрій, к.е.н. (PhD), доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва (КНЕУ імені В.Гетьмана), доцент кафедри професійної і вищої освіти (УМО ЦІППО), Генеральний директор Компанії інтелектуальних технологій (КІНТ), Голова організаційного комітету IX Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми-2022"
- Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер
5. Мета: ознайомитись з принципами побудови економічної моделі закладу освіти, опанувати інструменти стратегування та алгоритмів побудови стратегії закладу освіти, навчитись використовувати аналітичні бізнес-інструменти в управлінському аналізі діяльності та розглянути шляхи реалізації стратегії закладу освіти.
6. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений керівників закладів освіти, педагогічного та адміністративного персоналу навчального закладу, спеціалістів відділів освіти, а також батьки та учні, що долучені до розробки стратегії закладу освіти.
7. Зміст програми:
  • Побудова і втілення економічної моделі функціонування закладу освіти: заклад освіти як економічний суб'єкт і рівні формування економічного середовища; розуміння і значення стратегії для розвитку закладу освіти і проходження інституційного аудиту; алгоритм побудови стратегії розвитку закладу освіти.
  • Використання аналітичних бізнес-інструментів у закладах освіти: SWOT-аналіз для формування стратегії розвитку закладу освіти; PEST-аналіз зовнішнього середовища для закладу освіти; VRIO-аналіз стратегічних ресурсів закладу освіти.
  • Формування стратегії розвитку закладу освіти
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин (дистанційна / очна робота та самостійна робота) / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:
загальні: інноваційна та оцінювально-аналітична компетентності, творчість, критичне та системне мислення, організаційна компетентність, здатність працювати в команді та співпрацювати з іншими людьми, навчання впродовж життя
фахові: володіння системними знаннями про економічну модель закладу освіти, навички стратегування, дослідження та оцінка потреб, вдосконалення бізнес-підходів в управлінні закладом освіти.

Після завершення курсу підвищення кваліфікації учасники отримують документ, який можна перевірити за посиланням: http://ceasc.net/ppk
Made on
Tilda