Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти,
європейський досвід
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (освітня програма дистанційного / очного курсу)
1. Найменування: "Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід"
2. Напрям: Розвиток професійних компетентностей
3. Форми навчання: дистанційна / очна
4. Розробники:
Євгеній Клопота - д-р психол. наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор понад 100 наукових публікацій з проблематики спеціальної та інклюзивної освіти, 15+ років досвіду міжнародної співпраці, розробник навчальних курсів підвищення кваліфікації, має наукову школу, громадський діяч
- Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер
5. Мета: підвищення професійної компетентності на основі впровадження процесу інклюзивного навчання, формування здатності формувати безпечне інклюзивне освітнє середовище в закладі освіти
6. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для вчителів, вихователів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів
7. Зміст програми:
  • Теоретичний аналіз інклюзивного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства. Етапи та особливості процесу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Моделі інвалідності в сучасному суспільстві.
  • Актуальні питання інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
  • Вплив спеціальної школи на процес соціалізації учнів з особливими потребами.
  • Навчання учнів та студентів з особливими потребами в умовах закладів освіти: європейський досвід
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин (дистанційна / очна робота та самостійна робота) / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:
загальні: інноваційна компетентність, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність, навчання впродовж життя, діагностика освітнього процесу та його учасників, вміння складати індивідуальні траєкторії.
фахові: розвиток уявлень про психофізичну діяльність учнів з ООП, набуття компетенцій з ефективної побудови взаємодії з такими учнями, засвоєння основ корекційно-педагогічних знань.

Після завершення курсу підвищення кваліфікації учасники отримують документ, який можна перевірити за посиланням: http://ceasc.net/ppk
Made on
Tilda