Підприємництво в закладі загальної середньої освіти: сутність, програми та інструменти навчання
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (освітня програма дистанційного / очного курсу)
1. Найменування : "Підприємництво в закладі загальної середньої освіти: сутність, програми та інструменти навчання"
2. Напрям: Розвиток професійних компетентностей
3. Форми навчання: дистанційна / очна
4. Розробники:
Віталій Паздрій - к.екон.наук, бізнес-тренер, Генеральний директор Компанії Інтелектуальних технологій «КІНТ», доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана"
- Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер
5. Мета: пізнати сутність і важливість підприємницьких компетентностей для учнів і вчителів, познайомитися із сучасними інструментами навчання підприємництва для 5-9 класу, вийти за рамки педагогічного мислення і побачити, а як і чому мислить бізнес, навчитися якісно і зі змістом викладати підприємництво
6. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для усіх категорій педагогічних працівників, які викладають фінансову грамотність та підприємництво в закладі загальної середньої освіти, інших викладачів, адміністрації закладів освіти.
7. Зміст програми:
  • Підприємницька освіта і формування підприємливості в освітньому процесі
  • Сучасні підходи до програми навчання підприємництву (особливості навчання, складові програми, результати навчання підприємництву)
  • Практичні інструменти навчання підприємництву в закладі освіти (практико орієнтовані технології (ІКТ) у викладанні підприємництву, бізнес-симулятори ― сучасні й ефективні технології навчання підприємництву)
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин (дистанційна / очна робота та самостійна робота) / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:
загальні: інноваційна компетентність, робота з інформацією, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність, навчання впродовж життя.
фахові: економічна, підприємницька, соціально-психологічна компетентності з питань розвитку фінансової грамотності, вміння використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, вміння ставити фінансові цілі та ефективно їх досягати.

Після завершення курсу підвищення кваліфікації учасники отримують документ, який можна перевірити за посиланням: http://ceasc.net/ppk
Made on
Tilda