Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами ЄС
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (освітня програма дистанційного / очного курсу)
1. Найменування : "Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами ЄС"
2. Напрям: Розвиток професійних компетентностей
3. Форми начання: дистанційна / очна
4. Розробник: Смолінський М.В.
5. Мета: розглянути основні аспекти та базовий інструментарій розробки, написання, аплікування та реалізації проєктів, що можуть бути дофінансовані фінансовими інструментами ЄС та іншими донорами для закладів освіти
6. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для педагогічних та науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів освіти, спеціалістів відділів освіти
7. Зміст програми:
 Типи фінансових інструментів
 Місія і стратегія. Система надання ресурсу
 Типи проєктів і ключові відмінності між ними
 Структура проєктної заявки
 Проблема. Обґрунтування
 Дерево проблем. Мета і завдання
 План реалізації проєкту
 Продукти. Результати
 Моніторинг і оцінка в проєктах
 Бюджет
 Поширення інформації про проєкт
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин (дистаційна / очна робота) / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:
загальні: володіння системними знаннями про проєктний підхід; здатність до ефективної командної роботи; інформаційно-комунікаційні компетентності; оцінювально-аналітичні.
фахові: проєктивні, рефлексивні, проностичні, організаційні компетентності; навички планування, цілепокладання; вміння сформулювати мету, проблематику, задачі та шляхи реалізації проєкту.
Made on
Tilda